chương trình khuyến mãi Viettel
khuyến mãi lắp đặt internet viettel
tổng đài lắp đặt internet viettel hcm

Bảng giá các gói cước

SUN 1
180.000đ - 220.000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Miễn phí lắp đặt
 • Phí hòa mạng 300k
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
SUN 2
229.000đ - 245.000đ
Tốc độ: 250Mbps
 • Miễn phí lắp đặt
 • Phí hòa mạng 300k
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
SUN 3
279.000đ - 330.000đ
Tốc độ: 300Mbps
 • Miễn phí lắp đặt
 • Phí hòa mạng 300k
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
COMBO SUN 1
200.000đ - 270.000đ
Tốc độ: 100Mbps
 • Miễn phí lắp đặt
 • Phí hòa mạng 300k
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
COMBO SUN 2
249.000đ - 295.000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Miễn phí lắp đặt
 • Phí hòa mạng 300k
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
COMBO SUN 3
299.000đ - 380.000đ
Tốc độ: 250Mbps
 • Miễn phí lắp đặt
 • Phí hòa mạng 300k
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
HOME
Áp Dụng Ngoại Thành
Tốc độ: 100Mbps
 • Miễn phí lắp đặt
 • Phí hòa mạng 300k
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
STAR 1
210.000đ - 255.000đ
Tốc độ: 150Mbps
 • Miễn phí lắp đặt
 • Phí hòa mạng 300k
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
STAR 2
245.000đ - 289.000đ
Tốc độ: 250Mbps
 • Miễn phí lắp đặt
 • Phí hòa mạng 300k
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay
STAR 3
299.000đ - 359.000đ
Tốc độ: 300Mbps
 • Miễn phí lắp đặt
 • Phí hòa mạng 300k
 • Thời gian lắp đặt 24h – 48h
 • Trang bị Modem WiFi miễn phí
Đăng ký ngay

Sản phẩm nổi bật

Một số sản phẩm nổi bật của Viettel Hồ Chí Minh

Giải pháp nổi bật

Một số giải pháp nổi bật của Viettel Hồ Chí Minh

Kênh truyền

Một số kênh truyền nổi bật của Viettel Hồ Chí Minh

Tin tức - bài viết